Havel@80

„Naděje prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel  

Václav Havel v roce 1988, foto (c) Miloš Fikejz / Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla, Art for Amnesty – Amnesty International a Václav Havel Library Foundation společně slaví v roce 2016 nedožité jubileum Václava Havla pořádáním divadelních představení, přednášek, autorských čtení, filmových projekcí, diskusí, výstav, happeningů… Srdečně Vás tímto zveme na náš program, a pokud byste jej chtěli obohatit vlastní akcí, neváhejte se nám ozvat!

Děkujeme a těšíme se na vás!

    

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin - spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které s odkazem Václava Havla souvisí, a snaží se je přibližovat a zasazovat do dobového i současného kontextu.

Od srpna 2014 sídlí Knihovna Václava Havla na adrese Ostrovní 13, Praha 1. Přízemní prostory této budovy jsou věnovány expozici "Václav Havel aneb Havel v kostce" a klubovým akcím Knihovny VH: pořádání nejrůznějších seminářů, autorských čtení, výstavy, přednášek, koncertů a divadelních představení.V prvním patře se nachází kanceláře, archiv, průběžně doplňovaná knihovna a badatelna pro veřejnost.

Mezi hlavní poslání Knihovny Václava Havla patří

  • organizovat archivní, archivně badatelské, dokumentační a knihovnické činnosti zaměřené na dílo Václava Havla a dokumenty či věci s jeho působením související, včetně odborné analýzy jejich vlivu na život a sebereflexi společnosti
  • formou expozic, debat, autorských čtení, divadelních představení, koncertů, přednášek a dalších kulturních akcí přibližovat široké i odborné veřejnosti historický význam zápasu za lidská práva a svobody v době totality a tvorbu občanské společnosti v době budování demokracie
  • organizovat vědecký výzkum a publikační činnost mapující „havlovský“ svět

Nadace Vaclav Havel Library Foundation je americká nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k zachování a rozvíjení odkazu dramatika, disidenta a prezidenta Československa a České republiky, Václava Havla, pro příští generace.    

Nadace se zabývá zpřístupněním unikátních materiálů dokumentujících aktivity Václava Havla v Severní Americe, a doplňuje tak činnost Knihovny Václava Havla, která je jejím nejdůležitějším partnerem. Obě organizace společně vytvářejí komunikační most a platformu za účelem celosvětového šíření znalosti o Havlově přínosu k demokratické transformaci ve střední Evropě a s cílem přispívat do debaty o společenských a politických změnách začátku 21. století.  

Nadace se věnuje podpoře témat souvisejících s Havlovým ideovým odkazem, který zahrnuje oblast lidských práv, současné divadlo a občanskou angažovanost. Prostřednictvím pamětních míst nadace připomíná význam osobnosti Václava Havla na mezinárodní úrovni.

Art for Amnesty je celosvětové společenství umělců různých disciplín a národností, kteří sdílejí vizi Amnesty International o světě, kde všichni máme možnost užívat lidská práva.

Sdružujeme nejlepší vypravěče, kteří si přejí veřejně hovořit o bezpráví ve svých výtvarných dílech, filmech, literatuře, poezii, designu a divadle, aby vyjádřili základní podstatu lidského života.

Umělci mají výjimečnou schopnost oslovovat, spojovat a vyvolat změnu. Více než kdykoli v minulosti potřebujeme tvůrce, kteří ukazují světu pravdivé příběhy. Art for Amnesty představuje sílu, kreativitu a přesvědčení lidí věřících ve svobodný názor, které věnují kampaním inspirujícím tvůrčí aktivismus po celém světě. I ty nejmenší společensky angažované akce, společně vytvořené a podpořené, mají moc vyvolat zásadní změnu. Tvořte s námi.