Václav Havel – dramatik, disident, politik

 • Kde: Akademie věd České republiky, Národní 3, 110 00 Praha 1
 • Kdy: 15. prosinec 2016 08:30 do 16. prosinec 2016 17:00

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. připravují u příležitosti nedožitých osmdesátinám Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci nazvanou „Václav Havel – dramatik, disident, politik“.

1. konferenční den – 15. prosince 2016

 • Registrace účastníků – 8.30 –9.00
 • Zahájení konference – 9.00–9.30
 • 1. panel – O dramatu a divadle – 9.30–12.00
  • Markéta Goetz-Stankiewicz: Kdo je Václav Havel?
  • Jiří Holý: Familiárnost a ideologizace jazyka v Zahradní slavnosti
  • Vladimír Just: Havel a filosofové (Vliv Josefa Šafaříka, Jana Patočky a dalších myslitelů na dramatiku Václava Havla)
  • Kieran Williams: Nekropolitika a normalizace: Vliv E. Fromma a J. Šafaříka na dílo V. Havla na počátku 70. let
 • Přestávka na oběd – 12.00–13.30
 • 2. panel – O disentu – 13.30–16.00
  • Miloš Havelka: Umění, filosofie a politika ve zlatých šedesátých
  • David S. Danaher: Apelativnost Moci bezmocných. Vztah mezi Havlovými hrami ze 70. let a Mocí bezmocných
  • Vilém Prečan: Havel a exil. Navazování kontaktů od roku 1968
  • Tomáš Hermann: Dvě polohy Havlova myšlení (aktivistická a kontemplativní) a jejich spojitost
  • Kristina Andělová: Kontrakultura jako obrana člověka v (post)moderním světě: intelektuální zdroje Havlovy kritiky technické civilizace
 • Večerní program – 19.00

2. konferenční den – 16. prosince 2016

 • 3. panel – O dramatu a divadle – 9.30–12.00
  • Barbara Day: Recepce rané Havlovy dramatiky v Británii
  • Klára Hůrková: Mirror Images – Zrcadlové obrazy. Srovnání raných her Václava Havla a Toma Stopparda
  • Soňa Šimková: Umelci umelcovi vo väzení
  • Lenka Jungmannová: Přínos Václava Havla pro české moderní drama
 • Přestávka na oběd – 12.00–13.30
 • 4. panel – O politice – 13.30–16.00
  • Tomáš Vilímek: „Pusťte Havla!“ Solidarita s Václavem Havlem v roce 1989
  • Lubomír Kopeček: Václav Havel a jeho prezidentské vstupy do situace. Role hlavy českého státu při zrodech vlád ve srovnávací perspektivě
  • Adéla Gjuričová: Manželství z rozumu: Prezident Havel a československé a české parlamenty
  • Aleksander Kaczorowski: Prezidentství Václava Havla jakožto kontinuita disidentských hodnot
 • Zakončení konference a rozloučení u sklenice vína

Sdílet

Facebook | Twitter