illustration

Pocta Václavu Havlovi v Praze 6

  • Kde: Praha - Dejvice
  • Kdy: 5. říjen 2016 12:00 do 18. prosinec 2016 18:00

Oslava nedožitých 80. narozenin prvního českého prezidenta je zamýšlena nejen jako pocta občanů Prahy 6 svému čestnému spoluobčanu, ale především jako vyjádření úcty člověku, který se mimořádným způsobem zasloužil o svobodu a demokracii, jeho literárnímu dílu i celoživotnímu úsilí o dodržování lidských práv ve světě. Celá akce potrvá dva a půl měsíce a bude tak pravděpodobně nejrozsáhlejší připomínkou života a díla, které dokáže i dnes inspirovat s neočekávanou naléhavostí.

Pocta Václavu Havlovi je společný projekt Městské části Praha 6, Knihovny Václava Havla a společnosti Post Bellum a bude sestávat z exteriérové výstavy velkoplošných fotografií Oldřicha Škáchy a série koncertů, divadelních vystoupení, filmových představení a dalších akcí, do nichž se zapojí Národní technická knihovna, Dejvické divadlo, Divadlo Semafor, Divadlo na tahu, Klicperovo divadlo, Divadlo Sklep a některé další instituce.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve středu 5. října 2016 před Národní technickou knihovnou.

Aktuální program naleznete zde.

Sdílet

Facebook | Twitter