illustration

Letní škola DAMU

  • Kde: Divadelní fakulta AMU (DAMU), Karlova 26, Praha
  • Kdy: 13. červen 2016 09:00 do 24. červen 2016 23:59

V roce 2016 by se Václav Havel dožil 80 let a zároveň uplyne 50 let od jeho absolutoria studia dramaturgie na DAMU. I to jsou důvody proč se v průběhu čtrnáctidenní Letní školy DAMU (13.6.- 24.6.2016) zaměřit na divadelní odkaz Václava Havla, který je nejvýznamnějším absolventem pořádající fakulty. Letní škola věnovaná odkazu Václava Havla nenabídne pouze praktické divadelní semináře a workshopy, ale pokusí se vytvořit prestižní platformu přitažlivou nejen pro začínající praktické divadelníky, ale i pro teatrology a další osobnosti z kulturní oblasti, které Václav Havel zajímá jako jedinečný fenomén české, středoevropské i světové kultury.

Divadelní fakulta AMU se v rámci Letní školy otevře spolupráci s osobnostmi a institucemi, které se odkazem Václava Havla systematicky zabývají (např. Knihovna Václava Havla, Fórum 2000). Vedle praktických workshopů Letní škola nabídne sérii historických a teoretických přednášek a seminářů nahlížejících osobnost Václava Havla v širších kulturních, dějinných a sociálních souvislostech. Bude přitom zdůrazněno nedílné zasazení Václava Havla do divadelního a kulturního kvasu šedesátých let i jeho návaznost na předešlé generace divadelníků. Současně budou zkoumány možnosti rozvíjení odkazu Václava Havla v současném českém i světovém divadle.

V ideálním případě bude souběžně s Letní školou uspořádána konference a divadelní festival věnovaný Havlově dramatické tvorbě. Letní škola pak už nebude orientována pouze na úzkou uzavřenou skupinu zahraničních zájemců o praktické oborové semináře, ale bude mít šanci oslovit širší veřejnost a stát se významným přínosem pro profilování celé fakulty.

Dopolední čtyřhodinový programový blok Letní školy bude věnován praktickým workshopům a seminářům, které budou rozděleny do dvou základních proudů organizovaných především KČD a KALD. Počítá se však i s podílem dalších kateder (KS – Scénografický workshop; KATAP – Dialogické jednání; KVD). Výstupem praktických workshopů bude krátké, asi dvacetiminutové představení. Odpolední blok pak ve spolupráci s KTK a ústavy DAMU nabídne historické a teoretické přednášky a semináře. Základní program Letní školy doplní návštěvy vybraných inscenací spojené s rozborovými semináři, projekce filmů a záznamů inscenací, případně tematické exkurse a zájezdy (barokní divadlo v Českém Krumlově, Loutkářské muzeum v Chrudimi apod.).   

Praktické semináře a workshopy KČD a KS:

Herecko–režijní workshop (Jakub Korčák): Václav Havel – Zahradní slavnost (zkoušení úryvků ze hry)

Dramaturgický workshop (Jan Tošovský): Dramaturgicko-režijní rozbor her Václava Havla

Dramatizace - divadelní adaptace (Jana Kudláčková): Divadelní zpracování nedivadelních textů Václava Havla (Kabaret Havel)

Scénografický workshop (Nikola Tempír): Vytváření scénického prostoru her Václava Havla

Pohybový workshop (Martin Pacek; Blanka Burianová): Pohybový trénink, Tanec, Scénický pohyb, Pohybová charakterizace postavy 

Přednášky – návrh základních tematických okruhů:

Václav Havel – dramatik

Václav Havel a Divadlo na zábradlí

Václav Havel a underground – umělecký i politický

České divadlo šedesátých let

Česká scénografie šedesátých let

Sdílet

Facebook | Twitter